PALM ART AWARD 2017

 

Bert de Vries - Netherlands

www.bertschildert.exto.nl

Bert de Vries

 Title: "De laatste dag"

Medium: painting: oil on panel

 Size: 30 x 50 cm

 Year: 2016

Bert de Vries

 Title: "Lilies"

Medium: painting: oil on panel

 Size: 70 x 50 cm

 Year: 2017

Bert de Vries

 Title: "Zelfportret"

Medium: painting: oil on linen

 Size: 40 x 30 cm

 Year: 2016

 Palm Award General Terms

 Back to Preliminaries Index